LIGHT ABONNEMENT

Wij vervullen uw onafhankelijke FG functie en zijn uw vraagbaak voor Privacyvraagstukken. Wij dragen zorgen voor de juiste registratie van de Functionaris Gegevensbescherming en zijn bij een datalek uw partner naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit abonnement is geschikt voor kleine ondernemingen of ZZP’ers die verplicht zijn een FG’er aan te stellen of MKB die vrijwillig een FG’er willen aanstellen.

Richtprijs: €900,00 per jaar

MEDIUM ABONNEMENT

Wij vervullen uw onafhankelijke FG functie en zijn uw vraagbaak voor Privacyvraagstukken. Wij dragen zorgen voor de juiste registratie van de Functionaris Gegevensbescherming en zijn bij een datalek uw partner naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast voeren we jaarlijks een risico assessment uit waarin we gebruik maken van de NOREA en ROSA modellen. U krijgt van ons dan een uitgebreide evaluatie. Wij houden voor u het datalekregister bij en controleren jaarlijks de vereiste procedures en documenten op juridische geldigheid.

Dit abonnement is geschikt voor grotere stichtingen en besturen bijvoorbeeld grotere sportclubs , schoolbesturen, zorginstellingen.

Richtprijs: €7500,00 per jaar

ENTERPRISE

U heeft een FG’er nodig en een duidelijk aanspreekpunt voor privacy en security gerelateerde vraagstukken. Naast alle diensten die wij aanbieden in het LIGHT abonnement en MEDIUM abonnement zijn we uw sparringspartner op security vraagtsukken binnen uw organisatie. We blijven onafhankelijk en professioneel. Wij kunnen ondersteunen in de opzet van documenten en procedures en deze ook borgen binnen uw organisatie.

Dit abonnement is geschikt voor grotere ondernemingen die niet FullTime een FG’er aan kunnen/ willen stellen maar wel een aanzienlijk tijd moeten investeren met betrekking tot security en privacy issues. Denk bijvoorbeeld aan grotere ondernemingen (+1000) of organisaties die op grotere schaal bijzondere persoonsgegevens vastleggen en daarmee imagoschade kunnen oplopen.

Richtprijs: €13500,00 per jaar

AVG OPMAAT

U heeft geen FG’er nodig maar wilt wel AVG Compliantr zijn/ worden? Wij maken samen met u de vereiste procedures en documenten mbt de AVG op:

 • Verwerkingsregister
 • Verwerkersovereenkomst
 • Checklist AVG
 • Procedure datalekken
 • Datalekregister
 • Privacystatement
 • Privacybeleid
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Toestemmingsbrieven/ webformulieren
 • Webtekst ‘Hoe gaan wij om met uw Privacy’
 • SSL verbindingen
 • Cookiestatement

Geschikt voor bijvoorbeeld webwinkels en winkeliers of kleinere ambachtelijke ondernemingen. Prijzen zijn per onderdeel.

Richtprijs: €250,00 (afhankelijk van document/ procedure en tijdsinvestering)